Báo VTC: Thân thế lãnh đạo Đảng, Nhà nước là thông tin bí mật Nhà nước

Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước vừa được Quốc hội thông qua quy định thân thế lãnh đạo Đảng, Nhà nước là thông tin mật.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/than-the-lanh-dao-dang-nha-nuoc-la-thong-tin-bi-mat-nha-nuoc-d434506.html

Chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều 7, điều 9 và toàn bộ Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước với đa số phiếu thuận.

Theo đó, 444 đại biểu bỏ phiếu thuận, chiếm 91,55% số đại biểu tham gia biểu quyết. Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước có 5 chương, 28 điều, dự kiến có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2020.

Kết quả biểu quyết tại Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đáng chú ý, trong Điều 7 của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước quy định rõ phạm vi bí mật nhà nước.

Theo đó, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải là thông tin quan trọng, chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trong lĩnh vực chính trị, các thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước bao gồm: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối nội, đối ngoại; Thông tin về hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Thông tin về thân thế, sự nghiệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Thông tin có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, xã hội.

Thông tin về bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước cũng thuộc danh sách bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Luật cũng cấm các hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật; Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật; Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Các hành vi truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu; Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà nước; Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức khi chưa được người có thẩm quyền cho phép; Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông, cũng bị cấm và sẽ bị xử lý nghiêm.

Căn cứ tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 3 độ mật, bao gồm: Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, độ Tối mật và độ Mật.

Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bí mật nhà nước độ Tối mật là bí mật nhà nước liên quan đến lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bí mật nhà nước độ Mật là bí mật nhà nước liên quan đến lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Duy Thành

Tìm kiếm:✨

  • Luật Bảo vệ, Điều 7, Điều 9, Biểu quyết, Quốc hội thông qua, Lưu giữ, Thẩm quyền, Nhà nước độ Mật, Mạng viễn thông, Quốc hội, Chính trị, Đối ngoại, Nước Bao, Cuộc họp, Định Thân, Tài Nguyên và Môi trường, Internet, Tài liệu mật, Ban chấp hành trung ương, Lập pháp, Phương tiện thông tin đại chúng

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »