Báo Doanh Nghiệp: Đề xuất điều chỉnh tỷ lệ đóng BHXH giữa doanh nghiệp và NLĐ

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí doanh nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Doanh Nghiệp, nguồn bài: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/de-xuat-dieu-chinh-ty-le-dong-bhxh-giua-doanh-nghiep-va-nld/20181114081958942

Theo đó, nhằm thực hiện mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa quy định BHXH để cắt giảm chi phí doanh nghiệp:

Chính phủ yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi pháp luật về BHXH bằng việc điều chỉnh tỷ lệ đóng vào quỹ BHXH theo hướng hài hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp và người lao động.

Ngoài ra, Chương trình cắt giảm chi phí doanh nghiệp còn đề ra những mục tiêu cụ thể như sau:

- Cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh (ĐKKD), kiểm soát chặt chẽ quá trình ban hành quy định liên quan đến ĐKKD; hạn chế tối đa việc ban hành các ĐKKD bất hợp lý, không cần thiết.

- Đến năm 2020:

+ Cắt giảm, đơn giản hóa quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, nộp thuế và bảo hiểm xã hội;

+ Giảm 1/2 tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng doanh nghiệp cùng ngành phải chi trả chi phí không chính thức theo Khảo sát PCI;

+ Công khai 100% các hoạt động thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý trên trang mạng internet của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết 139/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 09/11/2018.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Bảo hiểm xã hội, Doanh nghiệp, Sửa đổi, Điều chỉnh, Pháp luật, Chính phủ, Cơ quan có thẩm quyền, Bộ LĐ-TB, Internet, Việc Ban, PCI, Thủ tục hành chính, Người nộp thuế, Đất đai, Nghị quyết

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »