Báo Báo Văn hóa: Áp dụng trực tuyến việc cấp phép phổ biến ca khúc trước 1975

Bộ VHTTDL đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính 'Cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài' trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ tại địa chỉ: dichvucong.bvhttdl.gov.vn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nghệ thuật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Báo Văn hóa, nguồn bài: http://baovanhoa.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/12756/ap-dung-truc-tuyen-viec-cap-phep-pho-bien-ca-khuc-truoc-1975

Bộ VHTTDL khai trương trực tuyến hệ thống dịch vụ công mức độ 3

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin “cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài” có thể gửi qua mạng Internet các hồ sơ, tài liệu điện tử liên quan đến thủ tục này qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ thẩm định hồ sơ, nội dung tác phẩm và cấp giấy phép phổ biến tác phẩm. Trường hợp không cấp giấy phép sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

N. NHIÊN

Tìm kiếm:✨

  • Online, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Tác phẩm, Thủ tục hành chính, Định cư, Hồ sơ, Phổ biến, Sáng tác, Cấp Giấy, Người Việt, SẼ CÓ, Giấy phép, Internet, Ca khúc, Văn bản

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »