Báo Tiền Phong: Cảnh báo nguy cơ lộ bí mật Nhà nước tại công sở Bình Phước

Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đã nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước phải nhanh chóng khắc phục sai phạm liên quan đến việc soạn thảo, lưu văn bản trên các máy tính có kết nối mạng internet.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/canh-bao-nguy-co-lo-bi-mat-nha-nuoc-tai-cong-so-binh-phuoc-1329263.tpo

Đoàn đã tiến hành kiểm tra sổ đăng ký văn bản mật ở một số cơ quan tại Bình Phước.

Ngày 1/10, Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bình Phước cho biết qua tiến hành, kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại nhiều cơ quan chức năng trên địa bàn bắt đầu từ ngày 21/8 đến 30/9, cho thấy nhiều cơ quan chưa chấp hành việc soạn thảo, lưu trữ văn bản.

Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra sổ đăng ký văn bản mật đến, đi, hồ sơ lưu trữ, việc sử dụng các mẫu dấu mật, việc phát hành tài liệu bí mật Nhà nước, hệ thống máy tính, hệ thống mạng tại 8 cơ quan, đơn vị, địa phương và 1 công ty.

Các đơn vị được kiểm tra gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Tòa án nhân dân tỉnh; 4 huyện, thị xã: Phước Long, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Chơn Thành và Công ty Cao su Bình Long.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện một số đơn vị còn sử dụng máy có kết nối mạng Internet để soạn thảo, lưu văn bản, tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước. Đây là nguy cơ rất dễ dẫn đến Nhà nước. Do đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục sai phạm trên.

Hương Chi

Tìm kiếm:✨

  • Soạn thảo, Đoàn kiểm tra, Tòa án Nhân dân tỉnh, Bảo vệ, Bù Gia Mập, Máy tính, Bù Đăng, Văn bản, Sở tư pháp, Hương Chi, Internet, Sai phạm, Ngày 21/8, Mặt trận tổ quốc việt nam, Công sở, Mủ cao su, Tòa án nhân dân

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »