Báo ĐTCK: Tìm hiểu về mật khẩu dùng một lần (OTP)

Tôi xin hỏi, có phải internet banking là dịch vụ gì trong ngân hàng? Mật khẩu dùng một lần (OTP) có giá trị sử dụng bao nhiêu lần? và có hiệu lực trong thời gian bao lâu? OTP để làm gì? Có phải tên đăng nhập internet banking được sử dụng toàn bộ ký tự trùng nhau hoặc liên tục theo thứ tự trong bảng chữ cái, chữ số? Khách hàng không bắt buộc phải thay đổi mật khẩu truy cập dịch vụ internet banking ngay lần đăng nhập đầu tiên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ CNTT - Viễn thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo ĐTCK, nguồn bài: https://tinnhanhchungkhoan.vn/tu-van-tai-chinh/tim-hieu-ve-mat-khau-dung-mot-lan-otp-244894.html

Trả lời:

Internet banking là dịch vụ ngân hàng điện tử do ngân hàng cung ứng cho khách hàng giúp khách hàng thực hiện giao dịch trên tài khoản thông qua mạng internet.

Mật khẩu dùng một lần (OTP) có giá trị sử dụng 1 lần, có hiệu lực trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Mật khẩu dùng một lần (OTP) để xác thực người dùng truy cập ứng dụng hoặc thực hiện giao dịch trên internet banking/mobile banking.

Tên đăng nhập internet banking không được sử dụng toàn bộ ký tự trùng nhau hoặc liên tục theo thứ tự trong bảng chữ cái, chữ số.

Khách hàng bắt buộc phải thay đổi mật khẩu truy cập dịch vụ internet banking ngay lần đăng nhập đầu tiên.

Ngân hàng Nhà nước

Tìm kiếm:✨

  • Internet banking, Password, Dịch vụ Internet Banking, Khách hàng, Giao dịch, Bảng chữ cái, Ngân hàng, Ký tự, Truy cập, Bao nhiêu lần, Ngân hàng nhà nước việt nam, Ngân hàng điện tử, Trong 1, Internet, Mobile banking, Thẻ ghi nợ, Chữ cái, Thẻ visa debit

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »