Báo Giao Thông: TP.HCM xử lý nghiêm tiêu cực trong thi sát hạch lái xe

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các trung tâm sát hạch thực hiện nghiêm đào tạo lái xe theo quy định của Bộ GTVT.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: http://www.baogiaothong.vn/tphcm-xu-ly-nghiem-tieu-cuc-trong-thi-sat-hach-lai-xe-d271421.html

Các trung tâm sát hạch không để học viên mang điện thoại di động khi lên xe thi sát hạch

Ngày 11/9, Phòng quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc quản lý chặt chẽ công tác đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Sở GTVT đã có chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe.

Cụ thể, đối với các cơ sở đào tạo lái xe, thực hiện nghiêm nội dung, chương trình đào tạo lái xe theo quy định của Bộ GTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Rà soát các văn phòng tuyển sinh, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực (nếu có).

Các trung tâm sát hạch lái xe, thường xuyên kiểm tra đảm bảo việc duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định. Phối hợp với cơ sở đào tạo lái xe tổ chức quản lý không để học viên mang điện thoại di động, thiết bị thu phát công nghệ cao vào phòng thi sát hạch lý thuyết và khi lên xe sát hạch. .

Hội đồng sát hạch, tổ sát hạch thực hiện nghiêm các quy định như không để người không có nhiệm vụ vào phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch, khu vực gần các bài sát hạch lái xe trong hình.

Bên cạnh đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kiểm tra hệ thống máy chủ phòng sát hạch lý thuyết và máy điều hành thiết bị lái xe trong hình, đảm bảo không kết nối mạng internet trong quá trình sát hạch; giám chặt chẽ học viên trong phòng thi sát hạch lý thuyết, không để tình trạng trao đổi bài, làm hộ bài, làm bài không đúng số báo danh, gọi điện ra bên ngoài….

Tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình học viên thực hiện bài sát hạch lái xe trong hình, không để học viên nghe và gọi điện thoại trên xe.

Sở GTVT đã giao cho Phòng quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đồng thời, giao Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra đột xuất công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có).

Đỗ Loan

Tìm kiếm:✨

  • Sát hạch, Học viên, Đào tạo, Phòng Quản lý, Sở giao thông vận tải, Ngày 11/9, GTVT TP.HCM, TRONG PHÒNG, Bị Thu, Giấy phép lái xe, Phòng tuyển sinh, Đỗ Loan, Thanh Tra Sở, Điện thoại di động, Sở GTVT Tp.HCM, Cấp Giấy, Kiểm tra, Server, Quản lý chặt chẽ, Hội đồng thi, Chương trình đào tạo

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »