Báo CAND: Giải pháp ứng phó tấn công mạng trong ngân hàng

Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết việc đảm bảo an toàn thông tin luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của ngành Ngân hàng Việt Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ CNTT - Viễn thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/cong-nghe/giai-phap-ung-pho-tan-cong-mang-trong-ngan-hang-508746/

Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết việc đảm bảo an toàn thông tin luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của ngành Ngân hàng Việt Nam.

Trong bối cảnh các ngân hàng không ngừng mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử thì việc đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng phải được được quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay công tác an ninh CNTT đứng trước các nguy cơ và thách thức mới.

Hệ thống CNTT ngành Ngân hàng ngày càng phát triển về quy mô, phạm vi, áp lực đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi cho khách hàng, áp lực mở rộng dịch vụ, thời gian 24/7, 365 ngày và đa dạng hóa các kênh điện tử dựa trên mạng Internet, viễn thông, di động, làm xuất hiện thêm nhiều rủi ro. Trong khi đó, các cuộc tấn công của tội phạm công nghệ cao, có tổ chức ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp và khó lường.

Do đó, bảo vệ các ngân hàng Việt Nam trước các nguy cơ rủi ro tấn công từ không gian mạng vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa mang tính lâu dài. Một trong các giải pháp quan trọng tăng cường an ninh CNTT là thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia, các tổ chức.

H.A

Tìm kiếm:✨

  • Công nghệ thông tin, Ngân hàng, An toàn thông tin, Ngân hàng điện tử, Bảo vệ, Việt Nam Trước, Tấn công, Ngân hàng nhà nước việt nam, Tội phạm công nghệ cao, Trọng tâm, Cho biết, Thông tin, Internet, Viễn thông, Thủ đoạn, Cải cách hành chính

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »