Báo ICTNews: Ninh Thuận phổ biến sâu rộng Luật An ninh mạng

Nội dung tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng ở Ninh Thuận có phần đúc kêt lại một số nguy cơ trong thời đại khoa học công nghệ và không gian mạng phát triển như vũ bão.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo ICTNews, nguồn bài: http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/ninh-thuan-pho-bien-sau-rong-luat-an-ninh-mang-170830.ict

Mới đây Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa có Công văn số 1212-CV/BTGTU cung cấp tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng. Tài liệu này thực hiện theo Công văn số 4618-CV/BTGTW ngày 19/6/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó trong Công văn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận đề nghị các cơ quan đơn vị quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Mới đây Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa có Công văn số 1212-CV/BTGTU cung cấp tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Nội dung tài liệu tuyên truyền có phần đúc kêt lại một số nguy cơ trong thời đại khoa học công nghệ và không gian mạng phát triển như vũ bão. Một là, sự phát triển của mạng xã hội góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, song cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động, chuyển hóa chính trị, khủng bố.

Hai là, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những thành tựu khoa học công nghệ vượt trội, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng cũng được dự báo sẽ gây nên “thảm họa” nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ba là, các thiết bị kết nối Internet ngày càng phổ biến không chỉ mang lại những lợi ích to lớn cho cuộc sống con người, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh mà còn có thể bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Bốn là, các cuộc tấn công mạng có chủ đích APT không chỉ có thể phá hoại các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia mà còn chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng các hệ thống dữ liệu lớn, dữ liệu nhanh phục vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội.

Thực trạng, nguy cơ trên đã đặt ra yêu cầu bức thiết phải xây dựng và ban hành văn bản luật về an ninh mạng để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được xac định trong các lĩnh vực quan trọng đặc biệt với quốc gia như quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu; trong lĩnh vực đặc thù như lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật Nhà nước…

Hệ thống thông tin quan trọng cũng bao gồm hệ thống phục vụ hoạt động của các công trình quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia hoặc những hệ thống thông tin quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí…

Luật An ninh mạng cũng là văn bản luật đầu tiên quy định khái niệm của hoạt động “tấn công mạng”. Theo đó “tấn công mạng” là hành vi sử dụng không gian mạng, CNTT hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử...

H.A.H

Tìm kiếm:✨

  • An ninh mạng, Xâm phạm, Phòng ngừa, Mạng viễn thông, An ninh, Công nghệ thông tin, Viễn thông, Internet, Luật An ninh mạng, Luật An Ninh, An Ninh Quốc Gia, Một số, Ban tuyên giáo trung ương, Tự An, Tỉnh ủy Ninh Thuận, Ninh Thuận, Những Lợi Ích, Ban tuyên giáo, Truy cập internet, Kinh tế xã hội, Cơ sở dữ liệu

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »