Báo PL&XH: Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cung cấp dịch vụ công

Luật An ninh mạng vừa được ban hành có nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã quy định cụ thể về triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: http://phapluatxahoi.vn/nguoi-dung-dau-co-quan-co-trach-nhiem-trien-khai-hoat-dong-bao-ve-an-ninh-mang-trong-cung-cap-dich-vu-cong-118476.html

Cụ thể, bao gồm các hoạt động: Xây dựng, hoàn thiện quy định, quy chế sử dụng mạng máy tính nội bộ, mạng máy tính có kết nối mạng internet; phương án bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng.

Đồng thời ứng dụng, triển khai phương án, biện pháp, công nghệ bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và thông tin, tài liệu được lưu trữ, soạn thảo, truyền đưa trên hệ thống thông tin do mình quản lý;

Theo luật, các cơ quan nhà nước phải thực hiện bảo vệ an ninh mạng trong các hoạt động cung cấp dịch vụ công trên không gian mạng

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng;

Bảo vệ an ninh mạng trong các hoạt động cung cấp dịch vụ công trên không gian mạng; cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin với tổ chức, cá nhân; chia sẻ thông tin trong nội bộ và với cơ quan khác của nhà nước hoặc trong các hoạt động khác theo quy định của Chính phủ;

Đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin;

Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng.

Theo luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng nêu trên thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

H.L

Tìm kiếm:✨

  • An ninh mạng, Công chức, Cơ quan nhà nước, Viên chức, Hạ tầng, Internet, Soạn thảo, Lưu trữ, Quy chế, Nội bộ, Gửi thư rác

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »