Báo VnEconomy: FPT Retail sẽ không trả thù lao năm 2017, 2018 cho lãnh đạo

Tìm kiếm bài viết VnEconomy: Cổ Tức, Đại Hội Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nhiều thông tin đáng chú ý.FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 16.020 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 377 tỷ đồng...

FPT Retail sẽ không trả thù lao năm 2017, 2018 cho lãnh đạo - Ảnh 1

Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 289.8 tỷ đồng, tăng 39,7% so với năm 2016.

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2017, tổng doanh thu của FPT Retail đạt 13.147 tỷ đồng, tăng 21,1% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 289.8 tỷ đồng, tăng 39,7% so với năm 2016.

Theo tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018, FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu đạt 16.020 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 377 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước.

Năm 2018, mức cổ tức được Hội đồng Quản trị đưa ra là 90%, trong đó 20% bằng tiền và 70% bằng cổ phiếu. Trước đó, mức cổ tức của năm 2017 là 100% bằng cổ phiếu.

Đáng chú ý là trong tờ trình thể hiện FPT Retail không trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cả năm 2017 và 2018. Ngày 28/3 tới, Retail sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành 28 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 70% (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ phiếu được nhận thêm 7 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Thời gian thực hiện là trong quý 2 và quý 3/2018.

Trước đó, HOSE vừa cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail). Theo đó, FPT Retail sẽ đăng ký niêm yết 40 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 400 tỷ đồng với mã chứng khoán được cấp là FRT.

Hà Anh

Tin tức Chứng khoán được tổng hợp từ báo VnEconomy

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »