Báo NDH: FPT Retail dự kiến trả cổ tức 20% tiền và 70% cổ phiếu trong năm 2018

Tìm kiếm bài viết NDH: HOSE, Cổ Tức, Hội Đồng Quản Trị
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của FPT Retail dự kiến đạt 377 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước.

FPT Retail dự kiến trả cổ tức 20% tiền và 70% cổ phiếu trong năm 2018 - Ảnh 1

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - mã FRT) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Về kết quả kinh doanh năm 2017, tổng doanh thu của FPT Retail đạt 13.147 tỷ đồng, tăng 21,1% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 289.8 tỷ tăng 39,7% so với năm 2016.

Theo tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT, doanh thu thuần năm 2018 của công ty đặt mục tiêu 16.020 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện 2017. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 377 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Năm 2018, mức cổ tức được HĐQT đưa ra là 90% trong đó 20% bằng tiền và 70% bằng cổ phiếu. Trước đó, mức cổ tức của năm 2017 là 100% nhưng toàn bộ bằng cổ phiếu.

Về tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch cho năm 2018, FPT Retail không trả thù lao cho HĐQT và BKS cả năm 2017 và 2018.

Ngày 28/3 tới đây FPT Retail sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Vừa qua, Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày 14/3 HoSE đã nhân được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của FPT Retail. Trong đó FPT Retail đăng ký niêm yết 40 triệu cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ 400 tỷ đồng của công ty.

Bình An

Tin tức Chứng khoán được tổng hợp từ báo NDH

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »