Báo Bnews: FPT đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 21.900 tỷ đồng

Tìm kiếm bài viết Bnews: Đại Hội Cổ Đông, Kết Quả Kinh Doanh, Công Ty Cổ Phần FPT
Công ty cổ phần FPT (FPT) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

FPT đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 21.900 tỷ đồng - Ảnh 1

FPT đặt mục tiêu doanh thu 21.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.484 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 18% so với kết quả thực hiện năm trước.

Năm 2018 là năm đầu tiên FPT chỉ còn hoạt động chính trên 03 lĩnh vực công nghệ, viễn thông, Giáo dục đào tạo sau khi đã thoái vốn khỏi lĩnh vực phân phối và bán lẻ. Bức tranh tài chính của FPT sẽ thay đổi với việc doanh thu chỉ còn đến từ các lĩnh vực công nghệ, viễn thông và giáo dục. Đồng thời các lĩnh vực này có tỷ suất lợi nhuận cao nên tỷ suất lợi nhuận chung toàn Tập đoàn sẽ tăng 2 lần lên mức gần 16%.

Về việc chia cổ tức, năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ chia 20%. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị trình cổ đông tăng thêm 5% chi trả, tức tổng tỷ lệ 25%. FPT đã trả 10% bằng tiền trong năm 2017, còn lại 15% bằng cổ phiếu dự kiến sẽ thực hiện trong quý II.

Kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị trình cổ đông chi trả 20% bằng tiền. Mức chi trả cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 quyết định.

TTXVN

Tin tức Chứng khoán được tổng hợp từ báo Bnews

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »