Báo Tuyên Giáo: Phát động Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam' trên mạng xã hội VCNET

Báo Tuyên Giáo: Phát động Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam' trên mạng xã hội VCNET

Chiều 22/8/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam' trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuyên Giáo, nguồn bài: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/phat-dong-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam-tren-mang-xa-hoi-vcnet-123821

Tới tham dự lễ phát động có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Gần 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, đã lãnh đạo nhân dân ta dũng cảm, kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lãnh đạo đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo, phương châm chỉ đạo kiên quyết, chiến lược kiên định, sách lược mềm dẻo, khôn khéo, Đảng ta đã huy động, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của thời đại để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước đây cũng như công cuộc đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta gần 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong gần chín thập niên qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, hun đúc nên truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm gìn giữ và phát huy.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long: Việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET có ý nghĩa quan trọng và hết sức thiết thực.

Chính vì vậy, việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET có ý nghĩa quan trọng và hết sức thiết thực.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế đang tạo ra những xung lực mới cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh những yếu tố tích cực, mặt trái của cơ chế thị trường, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng tạo ra những thách thức không nhỏ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ có biểu hiện giảm sút ý chí, niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, ngại khó khăn, gian khổ, sống ích kỷ, thực dụng, không quan tâm đến lợi ích tập thể, cộng đồng. Cùng với đó, mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên mạng xã hội, internet đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân... Điều này đặt ra những yêu cầu cấp bách trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây vừa là nhiệm vụ cần thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, vì sự ổn định và phát triển đất nước.

“Việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên hệ thống mạng xã hội VCNET chính là góp phần triển khai nhiệm vụ quan trọng này; thực hiện sứ mệnh của VCNET là "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "hướng mạnh về cơ sở"; thông tin, phổ biến chính xác, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” – Đồng chí Nguyễn Thanh Long nêu rõ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ phát động.

Để Cuộc thi thành công tốt đẹp, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia thi tìm hiểu lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy quan tâm chỉ đạo, tổ chức lễ phát động Cuộc thi nhằm tuyên truyền rộng rãi và cổ vũ các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… tích cực hưởng ứng và tham gia dự thi tìm hiểu về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET.

Tiểu ban nội dung bộ câu hỏi thi trắc nghiệm đảm bảo cân đối số lượng câu hỏi để bao quát toàn diện lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng; gắn sự lãnh đạo của Bác Hồ, của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với lịch sử, với thành tựu công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng, với sự tham gia tích cực của các cơ quan hữu quan; sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân; sự đồng sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị; sự tuyên truyền, cổ vũ mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng về Cuộc thi, chắc chắn, Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” sẽ thành công tốt đẹp.

Tại lễ phát động, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi đã giới thiệu, phổ biến Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi.

Đồng chí Trần Doãn Tiến giới thiệu, phổ biến Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi.

Giao diện chính thức của Cuộc thi được bố trí trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn). Ngoài ra, còn được bố trí trên trang chủ của một số báo điện tử: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn), Báo Nhân Dân điện tử (http://nhandan.org.vn , Tạp chí Tuyên giáo điện tử (www.tuyengiao.vn), Báo Quân đội nhân dân điện tử (http://qdnd.vn), Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://chinhphu.vn), Báo Tiền phong điện tử (http://tienphong.vn), Báo Thanh niên điện tử (http://thanhnien.vn), Báo Tuổi trẻ điện tử (http://tuoitre.vn), Báo điện tử VietnamNet (http://vietnamnet.vn)…

Đối tượng dự thi là những người đang có tài khoản VCNET và người đăng ký tài khoản mới VCNET (trừ cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi).

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp. Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần. Tuy nhiên, trong mỗi tuần chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất, với thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán đúng số người dự thi.

Mỗi tuần có 04 giải thưởng, bao gồm: 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12h thứ hai hằng tuần) trên trang mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn), Tạp chí Tuyên giáo (http://tuyengiao.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng.

Hằng tháng, Ban Thư ký Cuộc sẽ tổ chức trả thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân). Kết thúc Cuộc thi, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành Tổng kết và trao Kỷ niệm chương cho những người đoạt giải Nhất trong các cuộc thi tuần.

Đại diện cho các đảng viên trẻ và đoàn viên, thanh niên cả nước hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, đồng chí Trương Khải Minh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam bày tỏ sẽ nghiêm túc học tập và nghiên cứu các nội dung về Lịch sử của Đảng; hưởng ứng và tham gia cuộc thi với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất. Điều đó sẽ được thể hiện trong công việc, nhiệm vụ của bản thân với vai trò là một giảng viên trẻ của học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, một đoàn viên trong tổ chức Đoàn và cao hơn nữa là một đảng viên. Bằng những hiểu biết và tình yêu, lòng tự hào đối với Đảng, trong mỗi bài giảng của mình tôi sẽ làm lan tỏa những giá trị cao đẹp, lý tưởng cách mạng đến với mỗi đoàn viên, sinh viên và các bạn trẻ. Đồng thời tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của Cuộc thi, vận động thanh thiếu nhi, các đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, để cuộc thi thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả nước nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” phát động hôm nay và sẽ chính thức bắt đầu thi từ 10h thứ Hai ngày 26/8/2019 và kết thúc vào ngày 30/12/2019.

Ngay sau khi kết thúc Cuộc thi này, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo” trên mạng xã hội VCNET (dự kiến bắt đầu từ tháng 2/2020 và kết thúc vào tháng 6/2020), nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020)./.

Thu Hằng

Tìm kiếm:✨

  • VCNET, Vẻ vang, Trắc nghiệm, Đảng cộng sản việt nam, Trần Doãn Tiến, Người dự thi, Nguyễn Thanh Long, Ban thư ký, Tạp chí Tuyên, Thông tin đại chúng, Tuyên giáo, Thể lệ, Tiểu ban Nội, Báo Tuổi trẻ điện tử, Ban tuyên giáo trung ương, Cuộc thi, Trương Khải Minh, Giải nhất, Phó trưởng ban, Phát động

Báo Nhân Dân: Thi trắc nghiệm tìm hiểu về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Chiều 22-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam' trên mạng xã hội VCNET (vcnet.vn). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi dự lễ phát động.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41296502-thi-trac-nghiem-tim-hieu-ve-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang.html

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Chu Ngọc Thắng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và đông đảo lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Hà Nội.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế đang tạo ra những xung lực mới cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin (CNTT) trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng tạo ra những thách thức không nhỏ. Đáng chú ý là hiện tượng một bộ phận cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ có biểu hiện giảm sút ý chí, niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, ngại khó khăn, gian khổ, sống ích kỷ, thực dụng, không quan tâm tới lợi ích của tập thể, cộng đồng. Cùng với đó, mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên mạng xã hội, internet đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân...

Điều này đặt ra những yêu cầu cấp bách trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây vừa là nhiệm vụ cần thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, vì sự ổn định và phát triển đất nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Chu Ngọc Thắng.

Do đó, việc tổ chức Cuộc thi chính là nhằm góp phần triển khai nhiệm vụ quan trọng này, đồng thời thực hiện sứ mệnh của MXH VCNET là “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “hướng mạnh về cơ sở”, nhằm thông tin, phổ biến chính xác, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long đề nghị Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo tổ chức phát động cuộc thi, tuyên truyền rộng rãi và cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên,... tích cực hưởng ứng và tham gia dự thi tìm hiểu về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng ta. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho độc giả, khán giả, thính giả hưởng ứng tham gia dự thi.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã được giới thiệu về MXH VCNET và hướng dẫn các thao tác để tham gia dự thi. Ban Tổ chức cũng đã giải đáp các câu hỏi của đại biểu, báo chí cũng như thông tin thêm về Cuộc thi.

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội (MXH) VCNET là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020). Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng ta; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch;...

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất vào ngày 26-8-2019 và kết thúc tuần thi cuối cùng vào ngày 30-12-2019. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ ngày Thứ Hai hằng tuần và kết thúc vào 9 giờ của ngày Thứ Hai tuần kế tiếp. Mỗi tuần có bốn loại giải thưởng, gồm: 01 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Giao diện Cuộc thi trên MXH VCNET.

Đối tượng dự thi là những người đang có tài khoản MXH VCNET và đăng ký tài khoản mới trên MXH VCNET (trừ cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức và các Tiểu ban của Cuộc thi). Mỗi người có thể dự thi nhiều lần trong tuần, tuy nhiên trong mỗi tuần chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất có thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán đúng số người dự thi.

Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12 giờ Thứ Hai hằng tuần) trên Trang MXH VCNET (http://vcnet.vn), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn), Báo Nhân Dân điện tử (http://www.nhandan.com.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng.

Hằng tháng, Ban Thư ký Cuộc thi sẽ tổ chức trả thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

Cũng tại lễ phát động, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long cho biết, ngay sau khi kết thúc Cuộc thi này, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo” trên MXH VCNET.

Dự kiến, Cuộc thi tiếp theo sẽ bắt đầu từ tháng 2-2020 và kết thúc vào tháng 6-2020, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo (1-8-1930 – 1-8-2020).

NGUYÊN MINH

Tìm kiếm:✨

  • VCNET, VCNET.VN, Nguyễn Thanh Long, Đảng cộng sản việt nam, Vẻ vang, Trắc nghiệm, MXH, Tuyên giáo, Võ Văn Thưởng, Phó trưởng ban, Phát động, Người dự thi, Báo Nhân Dân điện tử, Trần Quốc Cường, Trung ương đảng, Dự thi, Phản bác, Đoán đúng, Sai trái, Xung lực

Báo Thanh Niên: Phát động thi trắc nghiệm về Đảng trên VCNET của Ban Tuyên giáo T.Ư

Báo Thanh Niên: Phát động thi trắc nghiệm về Đảng trên VCNET của Ban Tuyên giáo T.Ư

Chiều 22.8, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam' trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn) của Ban Tuyên giáo T.Ư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-dong-thi-trac-nghiem-ve-dang-tren-vcnet-cua-ban-tuyen-giao-tu-1117455.html

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn) của Ban Tuyên giáo T.Ư - Ảnh chụp màn hình

Cuộc thi là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, với mục đích góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ, về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng nhằm nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng ta, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch.

Đồng thời, tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Theo Ban Tổ chức, giao diện chính thức của cuộc thi được bố trí trên mạng xã hội VCNET. Ngoài ra, còn được bố trí trên trang chủ của một số báo điện tử trong đó có Báo Thanh Niên (thanhnien.vn).

Đối tượng dự thi là những người đang có tài khoản VCNET và người đăng ký tài khoản mới VCNET (trừ cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo T.Ư, ban chỉ đạo, ban tổ chức, tiểu ban nội dung, ban thư ký cuộc thi).

Cuộc thi thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất, từ ngày 26.8, và kết thúc tuần thi cuối cùng vào ngày 30.12.2019. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ thứ Hai hàng tuần và kết thúc vào 9 giờ thứ Hai tuần kế tiếp.

Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên, trong mỗi tuần chỉ được công nhận 1 kết quả đúng nhất, với thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán đúng số người dự thi.

Mỗi tuần có 4 giải thưởng, bao gồm: 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12 giờ thứ Hai hằng tuần) trên trang mạng xã hội VCNET, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo và các phương tiện thông tin đại chúng.

Hằng tháng, ban thư ký cuộc sẽ tổ chức trả thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

Kết thúc cuộc thi, ban chỉ đạo, ban tổ chức cuộc thi tiến hành tổng kết và trao Kỷ niệm chương cho những người đoạt giải nhất trong các cuộc thi tuần.

Mặt trái của mạng xã hội tác động không nhỏ tới tư tưởng, tình cảm nhân dân

Phát biểu tại lễ phát động, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Thanh Long, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh bên cạnh những yếu tố tích cực, mặt trái của cơ chế thị trường, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng tạo ra những thách thức không nhỏ.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi lễ - Ảnh Ngọc Thắng

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ có biểu hiện giảm sút ý chí, niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, ngại khó khăn, gian khổ, sống ích kỷ, thực dụng, không quan tâm đến lợi ích tập thể, cộng đồng. Ngoài ra, mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên mạng xã hội, internet đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân...

Điều này đặt ra những yêu cầu cấp bách trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây vừa là nhiệm vụ cần thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, vì sự ổn định và phát triển đất nước.

Do đó, việc tổ chức cuộc thi trắc nghiệm này chính là góp phần triển khai nhiệm vụ quan trọng này; thực hiện sứ mệnh của VCNET là "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "hướng mạnh về cơ sở"; thông tin, phổ biến chính xác, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Long cũng cho biết, ngay sau khi kết thúc cuộc thi này, Ban Tuyên giáo T.Ư sẽ tiếp tục phát động cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo” trên mạng xã hội VCNET (dự kiến bắt đầu từ tháng 2.2020 và kết thúc vào tháng 6.2020).

Lê Hiệp

Tìm kiếm:✨

  • VCNET, Vẻ vang, Trắc nghiệm, Đảng cộng sản việt nam, Người dự thi, Ban tuyên giáo, Ban thư ký, Tuyên giáo, Nguyễn Thanh Long, Thông tin đại chúng, Mặt trái, Cuộc thi, Phát động, Giải nhất, Dự thi, Thế hệ trẻ, Giải khuyến khích, Đoán đúng, Ngọc Thắng, Phản bác

Báo ANTĐ: Tạm giam đối tượng bị tố 'biến bạn gái như nô lệ tình dục'

Ngoài việc bị tố cáo dùng bạo lực và clip ép bạn gái phải đáp ứng nhu cầu tình dục, đối tượng Đức còn đang là bị can trong vụ án cờ bạc do Công an quận Long Biên, Hà Nội điều tra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Hình sự - Dân sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo ANTĐ, nguồn bài: http://anninhthudo.vn/phap-luat/tam-giam-doi-tuong-bi-to-bien-ban-gai-nhu-no-le-tinh-duc/822616.antd

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên ngày 22-8 đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Minh Đức (SN 1975, có 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng) trú ở tổ 6 phường Sài Đồng, quận Long Biên, để điều tra về các hành vi Đánh bạc và Gá bạc.

Đối tượng Võ Minh Đức

Theo điều tra, ngày 5-1-2019, các lực lượng Công an quận Long Biên đã đột kích, bắt quả tang xới bạc được tổ chức ngay tại nhà Đức. Cơ quan Công an đã thu giữ gần 16 triệu đồng trên chiếu bạc của 10 đối tượng có mặt, đồng thời làm rõ hành vi Đánh bạc và Gá bạc của chủ nhà Võ Minh Đức.

Quá trình điều tra, làm rõ hành vi phạm tội về cờ bạc của Võ Minh Đức, trung tuần tháng 6-2019, CAQ Long Biên nhận được đơn của chị H. (trú ở quận Long Biên), tố cáo bị Đức ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn. CQĐT CAQ Long Biên đã tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo nguyên đơn, chị H. và Đức có quan hệ tình cảm từ năm 2015, và giữa hai người đã nhiều lần quan hệ tình dục. Đầu năm 2019, chị H. muốn chấm dứt quan hệ, nhưng Đức không chấp nhận. Chị H. tố cáo đã nhiều lần bị Đức đánh hoặc dọa đưa clip “nóng” của 2 người lên mạng Internet, nếu không đáp ứng nhu cầu tình dục của anh ta. Lúc đỉnh điểm, chị H. đã phải nhập viện điều trị về tâm lý.

CQĐT CAQ Long Biên đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội của Võ Minh Đức, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

MH

Tìm kiếm:✨

  • Công an quận Long Biên, Nô lệ tình dục, Võ Minh Đức, CAQ Long Biên, Sài Đồng, Gá bạc, Quan hệ tình dục, Quan hệ tình cảm, Long Biên, Tố cáo, Chiếu bạc, Sới bạc, Cờ bạc, Tạm giam, Trật tự công cộng, Đánh bạc, Tình dục, Hai người, Nguyên đơn, Tiền sự

Báo Doanh Nghiệp: Đảo hoang Đống Chén: Địa điểm 'mất tích', check in tuyệt đẹp không thể bỏ lỡ dịp 2/9

Báo Doanh Nghiệp: Đảo hoang Đống Chén: Địa điểm 'mất tích', check in tuyệt đẹp không thể bỏ lỡ dịp 2/9

Hòn đảo hoang sơ Đống Chén thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm ở nơi hoang sơ, với nắng, gió, cát, không mạng Internet, không tivi, thậm chí có lúc không cả sóng di động. Một điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ mùng 2/9 sắp đến.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Doanh Nghiệp, nguồn bài: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/dao-hoang-dong-chen-dia-diem-mat-tich-check-in-tuyet-dep-khong-the-bo-lo-dip-2-9/20190822125943188

Điểm đặt chân lên đảo hoang Đông Chén, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Quyên

Đảo Đống Chén là một hòn đảo hoang sơ nằm trong quần đảo ở Vịnh Bái Tử Long, thuộc huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh. Hòn đảo xanh mát, phía dưới làn nước biển là những hòn đá trông như chiếc chén, to nhỏ đủ cỡ. Biển ở đây lặng sóng như mặt hồ, nước biển trong xanh, nhiều chỗ có rặng san hô. Vùng nước mặn thích hợp để nuôi tu hài, hàu và ngao. Hòn đảo còn hoang sơ, mới chỉ có một góc nhỏ là có người ở nên còn nguyên những rừng cây rậm rạp bao quanh đảo.

Đảo có duy nhất một bãi tắm nhỏ, cát vàng, nước trong và rất sạch sẽ. Cư dân ở đảo hiện mới chỉ có duy nhất một cặp vợ chồng trẻ đang thuê mặt nước ở Vịnh Bái Tử Long để nuôi hải sản, gần đây họ kết hợp làm dịch vụ cho du khách lên thăm đảo. Sống cùng với họ trên đảo còn có 4 ngư dân, chủ yếu làm các công việc nuôi trồng thủy sản, kết hợp với phục vụ mỗi khi có đoàn khách đến đảo.

Đến Đống Chén bằng cách nào?

Do đảo còn hoang sơ, chưa có tuyến đường thủy nội địa, nên du khách đi du lịch theo nhóm lẻ, ít người sẽ tốn kém chi phí thuê tàu. Cách tốt nhất để đi đảo là lập nhóm đông từ 20-30 người để tiết kiệm chi phí di chuyển . Năng lực phục vụ trên đảo chỉ tối đa tầm 50 người. Nên trước khi đi đảo bắt buộc phải liên hệ trước với chủ đảo để được sắp xếp chỗ ăn, nghỉ, hỗ trợ đặt tàu thủy đưa lên đảo.

Với một nhóm tầm 20 - 30 người nên thuê trọn một chuyến xe từ Hà Nội. 7h sáng xuất phát đi theo đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng – Hạ Long, khoảng 10h đến bến cảng Vũng Đục, thuộc huyện đảo Vân Đồn. Đến cảng sẽ có tàu cao tốc hoặc tàu gỗ do chủ đảo đặt trước để đón du khách. So sánh giữa đi tàu cao tốc và tàu gỗ, thì tàu cao tốc đi nhanh hơn, nhưng tàu nhỏ và không gian tầu không rộng, thoáng bằng tàu gỗ. Đi tàu gỗ cho dù tốc độ chậm hơn nhưng du khách có thể thụ hưởng không khí trong lành, thoải mái ngắm vẻ đẹp của Vịnh Bái Tử Long trên suốt quãng đường di chuyển.

Từ bến cảng Vũng Đục đi tàu cao tốc hết khoảng 30-40 phút, đến 11 giờ là cả đoàn đặt chân lên đảo Đống Chén.

Bến cảng Vũng Đục nơi tàu đưa du khách ra đảo Đông Chén.

Đảo có duy nhất một khu homestay, chỗ nghỉ chỉ có mấy căn nhà sàn làm bằng tre gỗ, lợp mái lá như kiểu nhà cổ ngày xưa và một căn nhà xây cấp 4 có 3 phòng ngủ. Khách lên đảo sẽ được bố trí ăn nghỉ trong các căn nhà này. Phòng nghỉ đơn sơ, không có tiện nghi, nhưng khá sạch sẽ. Thông thường khách sẽ được bố trí ở chung trong các khu nhà sàn, theo kiểu nam ở một nhà sàn, nữ ở chung một nhà sàn. Nhà nào có trẻ con đi cùng sẽ được ưu tiên ở trong căn nhà xây và có điều hòa.

Đảo có sẵn nước ngọt nên du khách được dùng nước tắm, rửa rất thoải mái, không phải tiết kiệm nước ngọt như ở một số đảo khác. Đảo không có điện lưới, dùng điện năng lượng mặt trời và máy phát điện, nên chỉ khi thời tiết thật nóng bức chủ đảo mới phát điện để chạy điều hòa. Còn bình thường sẽ chỉ có quạt trần, quạt cây dùng điện năng lượng mặt trời.

Điểm trừ khi tới đây là sóng di động rất yếu, chập chờn, không thể truy cập 3G, 4G. Cả đảo chỉ có duy nhất một chiếc tivi thu sóng truyền hình mặt đất DVB-T2. Nhưng với những ai thích rời xa cuộc sống bận rộn, căng thẳng thường ngày, với quỹ thời gian từ 2-3 ngày du khách có thể có những ngày nghỉ ngơi, thư giãn tuyệt diệu với thiên nhiên hoàn toàn, tạm gác công việc, rời xa Internet, tivi, Facebook và điện thoại.

Trẻ em có thể thư giãn, đọc sách, rời ra tivi và Internet.

Ăn gì trên đảo?

Khi tàu đưa du khách lên đảo, sắp xếp chỗ nghỉ xong, khách sẽ được ăn trưa ở khu nhà sàn rộng rãi ngay sát biển. Các món đồ biển rất tươi ngon như hàu, ngao, tu hài, cá mú, tôm, cá biển kho, canh cua đá được chính tay bà chủ nhà lần lượt bê lên đãi khách.

Không khí trên đảo rất thoáng mát, gió thổi miên man suốt cả ngày. Xung quanh các khu nhà nghỉ, chủ đảo trồng hoa, hành, ớt, rau thơm, tự làm nước mắm, mắm tép. Măng và một số loại rau sẽ được hái từ khu rừng quanh đảo để du khách thưởng thức, có những món rau khá lạ miệng.

Hai vợ chồng chủ đảo và nhân viên ở đây cực kỳ thân thiện với du khách. Các bữa chính và bữa phụ đều được thay đổi món ăn khác nhau, đồ tươi ngon, nấu nướng kiểu dân dã ăn rất vừa miệng. Nếu ai thích mang quà về đất liền thì có thể mua nước mắm, mắm tép do bà chủ đảo tự làm.

Gỡ lưới, bắt cù kỳ cho bữa trưa.

Chơi gì trên đảo?

Ngày đầu tiên đến đảo, sau bữa trưa và nghỉ ngơi, du khách tự do ra biển để vui chơi: Bơi, lặn, chèo thuyền kaya, hoặc có thể leo lên tham quan, check in bè nuôi ngao ngay sát bãi biển. Du khách có thể chèo thuyền kaya dạo chơi trên biển, ngắm hoàng hôn, chụp ảnh check in thoải mái trên tàu gỗ hoặc bè nuôi ngao.

Lưu ý là biển ở đây tuy không có sóng mạnh, nước lặng như mặt hồ, nhưng khá sâu và có nhiều con hà bám vào đá có thể cứa đứt chân nếu người bơi ra xa. Do đó cách tốt nhất để khỏi bị thương là mỗi người chuẩn bị sẵn một đôi tất loại cao su chuyên dụng đi biển bảo vệ chân khi bơi lội dưới biển là. Nhà có trẻ em thì phải trông nom, theo sát các bé khi xuống nước.

Thoải mái chèo thuyền, bơi lội giữa Vịnh Bái Tử Long

Một góc bình yên trên đảo.

Những chum vại làm nước mắm, mắm tép ngay sát biển.

Sau bữa tối, mọi người có thể nghỉ ngơi, thư giãn trong không gian tĩnh lặng của biển cả.

Sáng ngày thứ hai trên đảo, mọi người nên thức dậy sớm để ngắm bình minh, tắm biển, ngắm thủy triều xuống làm trơ bãi cát vàng. Có thể tìm bắt các sinh vật của biển còn sót lại trên bãi cát.

Sau bữa sáng, có tàu cá kéo theo chiếc bè gỗ to đủ đưa cả đoàn 30-40 người ra thăm Vịnh và khu nuôi tu hài, nuôi ngao của chủ đảo. Cách xa đảo chừng 1km có một vùng nước nông chỉ tới ngang lưng người lớn, mọi người có thể rời bè xuống nước bơi lội tung tăng giữa biển, lặn ngắm san hô. Đương nhiên để đảm bảo an toàn mọi người buộc phải mặc áo phao trước khi lên bè và xuống bơi giữa biển.

Bè nuôi ngao giống ngay sát đảo.

Một góc bãi tắm hoang sơ.

Một tàu gỗ nhỏ của ngư dân cũng đưa những ai thích khám phá ra thăm các bè nuôi hải sản cách đảo chừng vài km để cùng gom lưới thu hoạch cá, cù kỳ, ngao, tu hài, ghẹ. Những món thu hoạch được sẽ được mang thẳng vào bếp để nấu bữa trưa tươi ngon cho đoàn thưởng thức.

Tầm 10h sáng, khi mọi người vui chơi giữa biển chán chê, bè đưa du khách quay về đảo, trong lúc chờ bữa trưa mọi người có thể tiếp tục bơi lội và chơi trên bãi cát.

Sau bữa trưa, với đoàn đi 2 ngày 1 đêm thì 14h sẽ có tàu đón đoàn về đất liền, khoảng 3h sẽ vào đến cảng Vũng Đục, xe bus thuê sẵn đã chờ đón, chỉ tầm 18h30 đoàn về tới Hà Nội.

Hoàng hôn trên đảo.

Chi phí đi đảo?

Chi phí ăn ngủ nghỉ trên đảo khá rẻ, chỉ có cước phí di chuyển lên đảo khá cao, tiền thuê xe khách và tầu cao tốc khoảng 14 triệu cả đi và về trọn gói. Với đoàn tầm 30 người, đi 2 ngày 1 đêm, thì chi phí toàn bộ cho chuyến đi bình quân từ 1,5 đến 1,6 triệu đồng/người (tính theo đầu người cho cả người lớn, trẻ em), chi phí này chưa bao gồm đồ uống. Do trên đảo chỉ phục vụ nước lọc, nước trà, nên du khách phải tự mang theo các loại đồ uống như rượu, bia, nước ngọt, thuốc lá, các món ăn cho em bé như bánh kẹo, sữa.

Để có chuyến đi mỹ mãn, mọi người đừng quên những vật dụng khi đi biển. Tại các phòng tắm đều có sẵn dầu gội, sữa tắm, nhưng mọi người vẫn cần mang theo khăn tắm, bàn chải, khăn mặt cá nhân. Cũng đừng quên mang theo dầu xịt muỗi, kem chống nắng, phao bơi, kính lặn trước khi lên tàu ra đảo.

Trong khu nghỉ có nhiều võng, ghế xích đu cho du khách ngồi chơi, ngắm biển, nghỉ trưa nên những nhà có trẻ em đừng quên mang theo sách, truyện để các bé tranh thủ đọc sách ngay sát bờ biển.

Địa chỉ liên hệ đi đảo: Du khách ở Hà Nội có thể gia nhập nhóm “Vivu cùng con” trên Facebook. Chị Lại Kim Oanh (091.617.6269) thỉnh thoảng có tổ chức nhóm cho các gia đình đưa con đi trải nghiệm trên đảo. Du khách cũng có thể liên hệ trực tiếp với anh Tâm chủ đảo theo số điện thoại 098.290.2323 để có kỳ nghỉ thích hợp...

Anh Tâm, chủ đảo đích thân đưa du khách đi thu lưới bắt cù kỳ.

Đỗ Quyên

Tìm kiếm:✨

  • Tu hài, Cảng Vũng Đục, Check in, Vịnh Bái Tử Long, Mắm tép, Tàu cao tốc, Nhà sàn, Hoang, Hoang sơ, VIVU, Bữa trưa, Hải Phòng – Hạ Long, Bãi cát, San hô, Bơi lội, Hòn đảo, Ghế xích đu, Đảo, Vân Đồn, Mang theo

Báo CAND: Tạm giam đối tượng bị tố 'biến bạn gái như nô lệ tình dục'

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội), ngày 22-8 cho biết đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Minh Đức (SN 1975, trú tại tổ 6 phường Sài Đồng, quận Long Biên) về hành vi đánh bạc và gá bạc. Võ Minh Đức là đối tượng có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Hình sự - Dân sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/phap-luat/tam-giam-doi-tuong-bi-to-bien-ban-gai-nhu-no-le-tinh-duc-558517/

Trước đó, vào ngày 5-1, Công an quận Long Biên mật phục, bắt quả tang Đức tổ chức đánh bạc tại nhà riêng. Vào thời điểm bắt quả tang, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên thu giữ trên chiếu bạc 16 triệu đồng. Quá trình điều tra, đã làm rõ hành vi phạm tội về cờ bạc của Võ Minh Đức.

Trong thời gian này (Giữa tháng 6-2019), Công an quận Long Biên nhận được đơn tố cáo của chị H (trú tại quận Long Biên), tố cáo bị Đức ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã tiến hành xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Võ Minh Đức.

Theo lời khai của chị H tại cơ quan Công an thì từ năm 2015, chị và Đức có quan hệ tình cảm với nhau. Sau khoảng 4 năm sinh sống như vợ chồng, chị H muốn chấm dứt quan hệ tình cảm song Đức không đồng ý. Đối tượng đã đánh đập sau đó đe dọa nếu chị H không đáp ứng nhu cầu tình dục của anh ta thì sẽ đưa clip “nóng” của 2 người lên mạng Internet.

Trước sự đe dọa cả về thể xác và tinh thần của đối tượng, chị H từng đã phải nhập viện điều trị về tâm lý.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội của Võ Minh Đức, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

X. Mai

Tìm kiếm:✨

  • Công an quận Long Biên, Nô lệ tình dục, Võ Minh Đức, Gá bạc, Sài Đồng, Quan hệ tình dục, Quan hệ tình cảm, Trật tự công cộng, Long Biên, Tố cáo, Chiếu bạc, Tiền sự, Tạm giam, Lệnh bắt, Gây rối, Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Bắt quả tang, Ngoài ý muốn, Cờ bạc

Báo Tuổi Trẻ TĐ: Đối tượng bị tố ép bạn gái 'quan hệ' trong thời gian dài bị bắt tạm giam về tội đánh bạc

Ngày 22/8, Công an quận Long Biên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Minh Đức (SN 1975, có 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng) trú tại tổ 6 phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, để điều tra về các hành vi Đánh bạc và Gá bạc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Hình sự - Dân sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuổi Trẻ TĐ, nguồn bài: https://tuoitrethudo.com.vn/doi-tuong-bi-to-ep-ban-gai-quan-he-trong-thoi-gian-dai-bi-bat-tam-giam-ve-toi-danh-bac-d2071428.html

Theo điều tra, ngày 5/1/2019, các trinh sát hình sự của Công an quận Long Biên đã đột kích, bắt quả tang xới bạc được tổ chức ngay tại nhà Đức. Cơ quan Công an đã thu giữ gần 16 triệu đồng trên chiếu bạc của 10 đối tượng có mặt, đồng thời làm rõ hành vi Đánh bạc và Gá bạc của chủ nhà là Võ Minh Đức.

Trong khi đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội về cờ bạc của Võ Minh Đức thì trung tuần tháng 6/2019, Công an quận Long Biên nhận được đơn của chị H (trú ở quận Long Biên), tố cáo bị Đức ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn. Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đã tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo nguyên đơn, chị H và Đức có quan hệ tình cảm từ năm 2015, và giữa hai người đã nhiều lần quan hệ tình dục. Đầu năm 2019, chị H muốn chấm dứt quan hệ, nhưng Đức không chấp nhận. Chị H tố cáo đã nhiều lần bị Đức đánh hoặc dọa đưa clip “nóng” của 2 người lên mạng Internet, nếu không đáp ứng nhu cầu tình dục của anh ta. Lúc đỉnh điểm, chị H đã phải nhập viện điều trị về tâm lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội của Võ Minh Đức, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thành Long

Tìm kiếm:✨

  • Võ Minh Đức, Công an quận Long Biên, Gá bạc, Sới bạc, Sài Đồng, Trật tự công cộng, Chiếu bạc, Đánh bạc, Tiền sự, Tạm giam, Long Biên, Lệnh bắt, Gây rối, Quan hệ tình dục, Nguyên đơn, Quan hệ tình cảm, Ngoài ý muốn, Đột kích, Trung tuần, Bị bắt